Behandeling van uw diabetes is teamwork, u staat daarin centraal. Meerdere zorgverleners zijn bij uw behandeling betrokken, ieder met hun eigen deskundigheid en taken. In Nederland is of uw huisarts of de internist(-endocrinoloog) uiteindelijk verantwoordelijk voor deze behandeling.

Ons vaste diabetesteam bestaat uit:
  • een internist(-endocrinoloog)
  • een diabetesverpleegkundige
  • een diëtist
  • een oogarts
Soms is het noodzakelijk om een andere specialist bij de behandeling te betrekken zoals:
  • een verpleegkundig specialist pijnlijke polyneuropathie
  • een verpleegkundig specialist diabetische voet
  • een podotherapeut
  • een psycholoog
  • een nefroloog (nierspecialist)
  • een gynaecoloog
Sluit de enquête