Soms is de schildklier onregelmatig vergroot. We noemen dit een multinodulair struma. Als de schildklier de normale hoeveelheid hormoon maakt en er zijn geen aanwijzingen dat er een kwaadaardige zwelling in de schildklier aanwezig is, dan hoeft dit verder niet behandeld te worden. Het is wel belangrijk dat het struma vervolgd wordt omdat in de loop van de jaren toch een te snelle schildklierwerking kan ontstaan. Ook kan het struma langzaam groeien waarbij klachten kunnen ontstaan als gevolg van de grootte van de schildklier. Deze klachten kunnen bijvoorbeeld zijn: druk in de hals, last met slikken, stemverandering of kortademigheid. Over het algemeen is dit reden om de schildklier geheel of gedeeltelijk operatief te verwijderen.

Een alternatieve manier om de schildklier te verkleinen is toediening van radioactief jodium. Eerst worden onderzoeken gedaan om te zien of de schildklier voldoende jodium opneemt. Als dit het geval is wordt u behandeld door inname van een capsule met radioactief jodium. Zie voor meer informatie over deze behandeling de patiëntenfolder ‘Schildkliertherapie met jodium’. De jodium wordt alleen in de schildklier opgenomen en zorgt ervoor dat de schildklier na enkele maanden kleiner wordt. Gemiddeld neemt het volume van de schildklier met 50 % af binnen enkele maanden. Na 12 maanden wordt het maximale effect bereikt. De hoeveelheid schildklier hormoon blijft na de behandeling meestal normaal, maar kan in sommige gevallen ook te laag worden. Dit kan met enige regelmaat in het bloed gecontroleerd worden.

Behandeling op locatie Beeldvorming 2 (Nucleaire Geneeskunde) of verpleegafdeling A1
Folder
wacht bevo2
Sluit de enquête