Prof. dr. B.E. de Galan

Hoogleraar Interne geneeskunde - diabetologie, internist

Korte beschrijving

Diabetes mellitus

Aandachtsgebieden

 • Interne Geneeskunde
 • Diabetes Mellitus

BIG-register

29042847701

Contact

Secretariaat
Telefoonnummer: 043 - 387 70 19

Over

Als klinisch werkend medisch specialist heeft mijn onderzoekslijn een sterke klinische basis met een focus op translatie naar de dagelijkse praktijk, met hypoglykemie bij (type 1) diabetes als centraal thema. Ik geef hierover presentaties in binnen- en buitenland en ben lid van de International Hypoglycaemia Study Group (IHSG), die zich ten doel stelt om kennis over hypoglykemieën bij behandelaars en andere bij diabetes betrokken professionals te vergroten. Mijn onderzoek richt zich onder meer op de pathofysiologie, genetica, gevolgen, behandeling en preventie van hypoglykemieën en hieraan gerelateerde problematiek bij mensen met type 1 of type 2 diabetes.
Momenteel coördineer ik een groot Europees onderzoeksproject naar de klinische, psychologische en gezondheidseconomische gevolgen van hypoglykemieën en de onderliggende mechanismen hiervan (www.hypo-resolve.eu).
Verder doe ik onderzoek naar optimalisering van insulinebehandeling, oa in relatie tot sport en ben ik betrokken bij onderzoek naar betacelmassa bij diabetes. Ik geef en ontwerp onderwijs op diabetesgebied ten behoeve van internisten en kinderartsen in opleiding, diabetesverpleegkundigen en diëtisten en ben betrokken bij de ontwikkeling van richtlijnen op diabetesgebied.

Opleidingen

1984 VWO, Hugo Grotius, Delft 1985 Propedeutisch jaar, Vrij Hogeschool, Driebergen
1986 Propedeuse Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit, Amsterdam
1991 Doctoralexamen Geneeskunde, UvA, Amsterdam
1994 Artsexamen, UvA, Amsterdam
1996 Opleiding tot internist, St. Joseph Ziekenhuis, Veldhoven (opleider: dr. P.G.G. Gerlag)
1998 Opleiding tot internist en arts-onderzoeker (AGIKO), Radboudumc, Nijmegen (opleider: prof. J.W.M. van der Meer)
2003 Registratie als internist
2003 Promotie op proefschrift 'Hypoglycemia unawareness, pathophysiolical and pharmalogical aspects'

Werkervaring

1994-1996 Arts-assistent niet in opleiding, afd. interne geneeskunde, Diakonessenhuis, Utrecht
1996-1998 Arts-assistent in opleiding, afd. interne geneeskunde, St. Joseph ziekenhuis, Veldhoven
1998-2003 Arts-assistent in opleiding en arts-onderzoeker (AGIKO), afd. interne geneeskunde, Radboudumc, Nijmegen
2003-heden Internist, afd. interne geneeskunde, Radboudumc, Nijmegen
2007-2008 Senior research fellow, the George Institute for Global Health, Sydney, Australië
2018-heden Universitair Hoofddocent (Ass. prof), afd. interne geneeskunde, Radboudumc, Nijmegen
2019 Internist en hoogleraar interne geneeskunde/diabetologie, afd. interne geneeskunde/endocrinologie, MUMC+, Maastricht

Deelnames, projecten en nevenfuncties

Lopende onderzoeksprojecten

 • Inhibition of sodium-glucose cotronsporter (SGLT)-2 to treat impaired awareness of hypoglycaemia in diabetes type 1 
 • Hypoglycaemia: redefining solutions for better lives (Hypo-RESOLVE) (European Union’s Horizon 2020 Innovative Medicine Initiative (IMI) grant, 777460) 
 • iPAVE – imaging Pituitary ActiVation by Exendin (ZonMw en Diabetesfonds Nederland, 459001019) - Adjustment of insulin Degludec to Reduce post-Exercise (nocturnal) hypoglycaeMia in people with diabetes 
 • the ADREM study Nevenfuncties (huidig): - Voorzitter accreditatiecommissie, Nederlandse Internisten Vereniging - Lid COIG examencommissie, Nederlandse Internisten Vereniging - Voorzitter Terpstraprijs commissie, Nederlandse Vereniging voor Diabetes Onderzoek Bestuurslid Diabetes Education Study Group (DESG), Nederland - Bestuurslid International Hypoglycaemia Study Group - Lid wetenschappelijke adviesraad, Diabetes UK, Londen, Verenigd Koninkrijk
 • Associate editor Diabetologia - Lid richtlijncommissie behandeling type 1 diabetes, Nederlandse Internisten Vereniging

Huidige nevenfuncties

 • Voorzitter accreditatiecommissie, Nederlandse Internisten 
 • Vereniging Lid COIG examencommissie, Nederlandse Internisten Vereniging 
 • Voorzitter Terpstraprijs commissie, Nederlandse Vereniging voor Diabetes Onderzoek 
 • Bestuurslid Diabetes Education Study Group (DESG), Nederland 
 • Bestuurslid International Hypoglycaemia Study Group 
 • Lid wetenschappelijke adviesraad, Diabetes UK, Londen, Verenigd Koninkrijk 
 • Associate editor Diabetologia - Lid richtlijncommissie behandeling type 1 diabetes, Nederlandse Internisten Vereniging
Sluit de enquête