Schildklierkanker is een kwaadaardig (maligne) gezwel van de schildklier. Schildklierkanker is een zeldzame aandoening. In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 800 mensen een vorm van schildklierkanker. De afgelopen 20 jaar is het aantal nieuwe patienten met schildklierkanker verdubbeld. De oorzaak van de toename is niet bekend. De toename is wereldwijd, en mogelijk speelt het beter stellen van de diagnose een belangrijke rol.  Schildklierkanker komt twee keer zoveel bij vrouwen als bij mannen voor.

De precieze oorzaak van schildklierkanker is nog niet bekend. Er zijn wel risicofactoren bekend zoals bestraling van de hals en familieleden met schildklierkanker. Schildklierkanker groeit meestal langzaam. Het kan soms jaren duren voordat er klachten optreden. Het kan dus een toevalsbevinding zijn bij onderzoek. Het belangrijkste verschijnsel van schildklierkanker is een zwelling of knobbel in de hals. Om vast te stellen of deze zwelling wel of geen kanker is, is er een punctie nodig. Bij een punctie wordt er met een dunne naald cellen uit de zwelling gezogen. Dit gebeurt meestal met behulp van een echografie. Op de website van de afdeling Radiologie vindt u meer informatie over deze onderzoeken.

Bij de behandeling van schildklierkanker zijn meerdere disciplines betrokken, zoals de chirurg, de endocrinoloog, de nucleair geneeskundige, patholoog, medisch oncoloog en de radioloog. Patiënten worden daarom altijd in een multidisciplinair overleg (MDO) besproken, waarbij bepaald wordt wat de beste behandeling is.

De schildklierpunctie kan verschillende uitslagen geven:

  • In 10-15 % van de gevallen zijn er niet voldoende cellen verwijderd om een betrouwbare diagnose te stellen. De punctie wordt dan over het algemeen herhaald.
  • De punctie laat goedaardige cellen zien. Meestal wordt daarna afgewacht. Soms wordt de punctie na 6 tot 12 maanden nog eens herhaald.
  • Er wordt geen zekere diagnose gesteld maar er worden wel onrustige cellen gevonden. Er wordt dan geadviseerd om óf een nieuwe punctie te laten doen, óf de helft van de schildklier te verwijderen om een definitieve diagnose te kunnen stellen.
  • Er blijkt uit de punctie dat het vrijwel zeker kwaadaardige cellen zijn, dan wordt geadviseerd uw gehele of de helft van de schildklier middels een operatie te laten verwijderen.

Na de operatie is bekend welke vorm van schilklierkanker aanwezig is. Meer informatie over deze operatie vindt u in de patiëntenfolder ‘Schildklieroperatie’. 

Gedeeltelijke of totale verwijdering van de schildklier
Folder
MUMC+
Sluit de enquête