Internist-(endocrinoloog)

Tijdens uw (eerste) polibezoek heeft u een gesprek met de internist(-endocrinoloog) of arts-assistent (arts in opleiding tot internist). Deze doet een uitgebreid vraaggesprek en lichamelijk onderzoek, bespreekt met u de onderzoeksresultaten en past de behandeling aan. De arts let vooral op de specifieke medische aspecten van uw diabetes mellitus en verwijst u, als dat nodig is, door naar de diabetesverpleegkundige en/of andere deskundigen. Indien nodig wordt u iedere controle gezien door de arts. Het kan ook zijn dat u enkele malen per jaar gezien wordt door de diabetesverpleegkundige en éénmaal per jaar door de internist of arts-assistent. We noemen dit de taakherschikking.

Sluit de enquête