Diabetes mellitus is een belastende en chronische aandoening, en kan vergaande gevolgen hebben in het dagelijkse leven. De internist of diabetesverpleegkundige kan u indien nodig verwijzen naar de psycholoog . Hiervoor is óók verwijzing van uw huisarts nodig, anders wordt dit niet vergoed door  de zorgverzekeraar. Aanleiding voor een verwijzing kan  zijn: depressieve klachten; angstklachten; angst voor hypoglycaemieën; eetstoornis; relatieproblemen die samenhangen met uw diabetes. Het is mogelijk om deze gesprekken individueel te voeren of indien gewenst samen met uw partner.

Sluit de enquête