Diabeteszorg Maastricht

Samenwerking Diabeteszorg Maastricht en Heuvelland

De Diabeteszorg in Maastricht en Heuvelland is georganiseerd in een samenwerkingsverband van alle betrokken instanties in eerste en tweede lijn. De huisarts is met name verantwoordelijk voor de grote groep patiënten met diabetes mellitus type 2. Diabeteszorg Maastricht is verantwoordelijk voor met name de zorg voor patiënten met diabetes mellitus type 1, voor patiënten met diabetes mellitus type 2 die complexe zorg behoeven, en voor patiënten met zwangerschapsdiabetes. Het is mogelijk dat u, als uw diabetes mellitus stabiel gereguleerd is of door andere omstandigheden, wordt terugverwezen naar uw huisarts. Er wordt gestreefd naar een behandeling op maat, rekening houdend met uw wensen en mogelijkheden.

Wat kunt u van Diabeteszorg Maastricht verwachten?

Diabeteszorg Maastricht bestaat uit multidisciplinaire zorg voor uw diabetes, waarbij er een intensieve samenwerking is tussen internist(-endocrinologen), internisten in opleiding, verpleegkundig specialisten, diabetesverpleegkundigen, diëtisten en podotherapeuten. Wij bieden u laagdrempelige zorg op één locatie.

Voorlichting en educatie

Diabeteszorg Maastricht verzorgt naast de begeleiding en behandeling van patiënten met diabetes mellitus, ook de voorlichting en educatie van patiënten met diabetes mellitus. Zo is er een nauwe samenwerking met de patiënten middels een klankbordgroep, en worden er regelmatig diverse bijeenkomsten georganiseerd voor patiënten, zoals onder andere hypobewust training, voorlichting over insulinepomp behandeling, preventie van de diabetische voet, en voorlichting over pijnlijke polyneuropathie. Voor informatie hierover kunt u terecht bij uw internist of uw diabetesverpleegkundige.

We hebben diverse folders ontwikkelt over bijvoorbeeld de Diabeteszorg in het MUMC, in de kliniek, bij zwangerschap, over de insulinepomp, de sensor, over de klachten bij de diabetische voet. U vindt ze terug op deze website onder 'Patientenfolders'.

Speciaal ingerichte spreekuren

In het MUMC+ is veel expertise betreffende behandeling van diabetes mellitus. Dit uit zich onder andere in de speciaal ingerichte spreekuren voor bijvoorbeeld voor intensieve begeleiding bij de insulinepomp behandeling, gebruik van bloedglucose sensoren, en de transitie van kinderen (adolescenten) naar de spreekuren voor volwassenen. Daarnaast zijn er spreekuren voor specifieke problematiek rond om diabetes, zoals cystic fibrosis en diabetes, zwangerschap en diabetes, en een speciaal second opinion spreekuur. Bij deze laatste streven we er na om de afspraak met uw arts, diabetesverpleegkundige en diëtiste op 1 dag te combineren.

Ketenpoli

Er is tevens een Ketenpoli. Dit houdt in dat op verzoek van de huisarts, patiënten met diabetes uit de huisartsenpraktijk voor 1-2 bezoeken gezien kunnen worden door Diabeteszorg Maastricht ter beoordeling van een specifiek diabetes gerelateerd probleem. De huisarts blijft de hoofdbehandelaar en krijgt schriftelijk een conclusie en advies van de arts van de Ketenpoli. Meer informatie vindt u op de website 'Ketenzorg' van het MUMC+ en van de ZIO op 'Zorgprogramma's'.

GLP-1 poli

Daarnaast is er een GLP-1 poli, waarnaar huisartsen patiënten kunnen verwijzen voor het opstarten van het medicijn GLP-1. Nadat de medicatie is opgestart, en patiënt gedurende 6 maanden is begeleid, wordt hij/zij weer terugverwezen naar de huisarts.

Daarnaast zijn er tweetal spreekuren die zich richten op de voet gerelateerde complicaties van de diabetes mellitus:

Spreekuur voor mensen met pijnlijke diabetische polyneuropathie

Er zijn allerlei klachten die kunt u ervaren als u last heeft van zenuwpijn (pijnlijke neuropathie) door diabetes mellitus, zoals tintelingen, een brandend gevoel in voeten en/of benen, steken, pijnlijk koude gevoel aan voeten en/of tenen, het niet kunnen verdragen van de dekens, en het gevoel dat u op kussens of watten loopt. Door deze klachten kunt u gehinderd worden in uw dagelijkse bezigheden, bij het inslapen of in de nacht, waardoor de nachtrust verstoord raakt. De pijnklachten aan de voeten, benen en handen kunnen ook door een andere oorzaak komen. Tijdens het spreekuur voor pijnlijke diabetische polyneuropathie gaan we andere oorzaken onderzoeken of uitsluiten. Door een lichamelijk onderzoek wordt de ernst van de zenuwschade bepaald. Ook wordt er gekeken naar de stand van de voeten en/of tenen om het risico op wonden aan de voeten te beoordelen. De behandeling van zenuwpijn bestaat uit het verbeteren van de glucoseregulatie en het starten van medicijnen. Eventueel wordt het aanmeten van (semi-)orthopedisch schoeisel door de revalidatiearts geadviseerd ter preventie van het ontstaan van wonden aan de voeten. U kunt meer lezen over dit spreekuur in de patiëntenfolder hieronder.

De Voetenpoli

De Voetenpoli is een spreekuur voor patienten met wonden aan de voeten bij diabetes mellitus. U kunt meer lezen over dit spreekuur in de patiëntenfolder hieronder.

Er is ook een multidisciplinair spreekuur voor patienten met een diabetische voet. U kunt hier afhankelijk van uw situatie gezien worden door meerdere medische specialisten tegelijkertijd die betrokken zijn bij de behandeling van uw diabetische voet. Het kan bijvoorbeeld gaan om moeilijk te genezen wonden, standsafwijkingen na een acute Charcot, evaluatie van uw schoeisel, etc.

Diabetische polyneuropathie
Folder
MUMC+
Het team en de afspraken
Folder
MUC+
Sluit de enquête