Een oogheelkundige controle dient minimaal eenmaal per jaar plaats te vinden. Het is van belang om deze oogheelkundige controle structureel te laten doen om tijdig mogelijke complicaties van de diabetes mellitus te kunnen achterhalen en te behandelen. Zijn er oogheelkundige afwijkingen door de diabetes mellitus aanwezig, dan zal de oogarts dit met uw bespreken en behandelen.

Sluit de enquête