Ziektebeelden

Endocrinologie is het vakgebied dat zich bezighoudt met de chemische boodschappers van het lichaam (de hormonen), de organen die deze hormonen maken (hormoonklieren) en de stofwisseling.

Een endocrinoloog behandelt patiënten met complexe hormoonaandoeningen en stofwisselingsziekten. Voorbeelden hiervan zijn:
- aandoeningen van de hypofyse
- aandoeningen van de schildklier en bijschildklieren
- aandoeningen van de bijnieren
- osteoporose en metabole botziekten
- diabetes mellitus
- aangeboren stofwisselingsziekten
- neuro-endocriene tumoren

De afdeling Endocrinologie werkt nauw samen met andere afdelingen binnen het MUMC+, met andere ziekenhuizen binnen de regio Zuidoost Nederland (Endocrinologie Netwerk Zuidoost Nederland), en met patiëntenverenigingen. Hieronder vindt u de internet links van deze partners:

Binnen het MUMC+:
Afdeling Chirurgie
Afdeling Neurochirurgie
Afdeling Nucleaire Geneeskunde
Afdeling Oncologie, en Oncologiecentrum MUMC+
Afdeling Orthopedie
Afdeling Radiologie
Afdeling Radiotherapie, en de MAASTRO Clinic


Patiëntenverenigingen:
Diabetesvereniging Nederland
MEN Belangengroep
Nederlandse Hypofyse Stichting
Nederlandse Vereniging van Addison en Cushing patienten, Bijniervereniging
Schildklier Organisatie Nederland
Vereniging Volwassen, Kinderen en Stofwisselingsziekten