Bijnierkanker is een kwaadaardig (maligne) gezwel (tumor) van de bijnier. Bijnierkanker is bijzonder zeldzaam en komt jaarlijks in Nederland voor bij ongeveer 20-30 mensen.

De kwaadaardige kankercellen vormen zich in de buitenste laag (schors) van een van de bijnieren. Het wordt daarom ook wel bijnierschorscarcinoom genoemd. Er is geen duidelijke oorzaak aan te geven voor het ontstaan van bijnierkanker.

Bij verreweg de meeste patiënten is er sprake van te hoge productie van bepaalde bijnierhormonen. Afhankelijk van het soort hormoon kunnen diverse klachten ontstaan. Bij een te hoge productie van cortisol ervaart men klachten zoals vollemaansgezicht, toename vetstapeling op buik en romp, snel blauwe plekken met name oppervlakkig in de huid, dunner wordende huid, spierzwakte en hoge bloeddruk. Daarnaast kan zich suikerziekte (diabetes mellitus) ontwikkelen. Soms zijn er psychische problemen.

De behandeling van bijnierschorscarcinoom is afhankelijk van verschillende factoren. In de eerste plaats bepaalt het stadium van de kanker de behandeling. Daarmee wordt bedoeld de mate waarin de gezwel (tumor) zich heeft uitgebreid in uw lichaam. Het stadium wordt bepaald door: de grootte van de tumor; de doorgroei naar omringend weefsel en de aanwezigheid van mogelijke uitzaaiingen. Daarnaast bepalen ook persoonlijke factoren, zoals algemene conditie en leeftijd mede de behandelingsmogelijkheden.

De behandeling van bijnierschorscarcinoom bestaat over het algemeen uit een operatie, waarbij verwijdering van de gehele bijniertumor kans biedt op genezing.

Als er sprake is van overproductie van bijnierhormonen, wordt er afhankelijk van de situatie behandeld met medicijnen. Een voorbeeld is Mitotaan. Dit is een geneesmiddel dat wordt gebruikt om de aanmaak van de hormonen af te remmen. Het kan echter weken tot maanden duren voor het effect maximaal is.

Chemotherapie kan bij bijnierkanker gegeven worden om de klachten te verminderen. De behandeling heet dan palliatief. Tevens kan chemotherapie ook gegeven worden als aanvulling op een operatie.

Chemotherapie is een behandeling met medicijnen (cytostatica). Chemotherapie werkt doordat het een remmend effect heeft op de deling van cellen. Kankercellen kennen een ongeremde groei, die zich niet houdt aan de grenzen van de borst of andere organen. Zij delen zich sneller dan andere lichaamscellen en zijn daardoor ook gevoeliger voor de remmende werking van chemotherapie. Door de remming van celdeling kunnen tumoren niet meer groeien. Hierdoor gaan de cellen in de tumor dood en worden dan door het lichaam opgeruimd.

Sluit de enquête