Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Onderzoek

Complicaties en comorbiditeiten van diabetes mellitus

Zowel de kosten als kwaliteit van leven van patiënten met diabetes worden voor een groot deel bepaald door de aandoeningen die samengaan met diabetes. Complicaties van diabetes zijn hart- en vaatziekten en oog-, zenuw- en nieraandoeningen. Aandoeningen die vaak samengaan met type 2 diabetes (comorbiditeiten) zijn niet-alcoholische vetleverziekte, polycysteus ovariumsyndroom en jicht. De onderafdeling probeert meer inzicht te krijgen in de relatie tussen diabetes en deze aandoeningen.

Complicaties

Deze onderzoekslijn, geleid door prof. dr. De Galan, is gericht op de gevolgen van diabetes en de behandeling van diabetes. Dit onderzoek bestaat uit twee onderdelen. Ten eerste wordt onderzoek gedaan naar factoren die betrokken zijn bij het ontstaan van of het risico verhogen op hart- en vaatziekten bij diabetes. Ook wordt gekeken naar de rol van (on) gezonde leefstijl op het ontstaan van diabetes en de gevolgen en naar andere aandoeningen die vaak bij diabetes (type 2) voorkomen, zoals schade aan het bewegingsapparaat, chronische pijn en obesitas. Het tweede deel van het onderzoek richt zich op hypoglykemieën (lage bloedglucose). Hypoglykemieën vormen een substantiële, soms zelfs dagelijkse, ziektelast voor mensen met diabetes die behandeld worden met insuline en verhogen het risico op hart- en vaatziekten en overlijden. Dit onderzoek brengt zo goed mogelijk de lichamelijke, psychologische en gezondheidseconomische gevolgen van hypoglykemieën in kaart, inclusief onderliggende mechanismen, en onderzoekt behandelstrategieën die het risico op hypoglykemieën of de gevolgen ervan kunnen verminderen. Het uiteindelijke doel is om de schadelijke gevolgen van diabetes te verminderen en de kwaliteit van leven van mensen met diabetes te verbeteren.

Comorbiditeiten

Deze onderzoekslijn, geleid door prof. dr. Brouwers, onderzoekt de rol van non-alcoholische vetleverziekte in het ontstaan van hart- en vaatziekten, polycysteus ovariumsyndroom en type 2 diabetes. Veel mensen die te zwaar zijn, stapelen vet in hun lever. Soms is dat schadelijk voor de lever. Aangezien de lever een centrale rol in de stofwisseling heeft, denken we dat vetstapeling in de lever gevolgen heeft voor het functioneren van andere organen.

Ons onderzoek vindt op verschillende manieren plaats. We verrichten interventiestudies met bijvoorbeeld fructose in gezonde vrijwilligers en kijken wat de gevolgen zijn voor de lever. We brengen patiënten met zeldzame leverstofwisselingsziekten gedetailleerd in kaart. We maken gebruik van gegevens uit de Maastricht Studie om de relatie tussen de lever en andere aandoeningen beter te begrijpen. Soms willen we processen in detail kunnen bestuderen. Dan ontkomen we niet aan proefdieronderzoek. We beperken dit type onderzoek tot een minimum. 

Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is om nieuwe medicijnen te ontwikkelen die de lever en daarmee de rest van het lichaam gezonder maken. 

Sluit de enquête