Onderwijs

Hier vindt u informatie omtrent het onderwijs dat verzorgt wordt door de onderafdeling Endocrinologie. Geneeskunde studenten kunnen hier terecht voor informatie over de WESP/GEZP stage. Basisartsen kunnen terecht voor informatie over de opleiding tot endocrinoloog. Ook worden aankomende voorlichtingsbijeenkomsten voor patiënten of symposia voor zorgverleners hier gemeld.

Opleiding Internist-endocrinoloog

De onderafdeling verzorgt binnen de opleiding tot internist het aandachtsgebied Endocrinologie.  De opleiding tot internist-endocrinoloog duurt 6 jaar, en bestaat uit 4 jaar vooropleiding Interne Geneeskunde en 2 jaar het aandachtsgebied Endocrinologie. Over het algemeen zijn er 1-3 internist-endocrinologen in opleiding werkzaam. Zij zijn betrokken op de polikliniek Endocrinologie, voetenpoli en polikliniek Diabeteszorg. Daarnaast verzorgen zij op consultatieve basis de zorg voor opgenomen patiënten met endocrinologische hulpvraag in de kliniek. Ze hebben een grote bijdrage tot het vervullen van functies in diverse multidisciplinaire besprekingen.

Vooropleiding Interne Geneeskunde
De vooropleiding Interne Geneeskunde duurt 4 jaar, en kan worden gevolgd in het MUMC+, of in een van de OORZON opleidingsziekenhuizen (Onderwijs en OpleidingsRegio ZuidOost Nederland). OORZON opleidingsziekenhuizen zijn Maxima Medisch Centrum Veldhoven, Catherina Ziekenhuis Eindhoven, VieCuri Ziekenhuis Venlo, Zuyderland ziekenhuis Sittard-Geleen-Heerlen, en Maastricht Universitair Medisch Centrum.

Aandachtsgebied Endocrinologie
Het aandachtsgebied Endocrinologie duurt 2 jaar, en is opgebouwd uit een poliklinische deel en een aantal stages. Deze stages bestaan uit keuzes vasculaire geneeskunde, klinische chemie, metabole botziekten en osteoporose, diabetische voet,  en endocriene gynaecologie.

Wetenschap
Om de Internist-endocrinoloog in opleiding naast klinische opleiding ook in wetenschappelijk opzicht te scholen, kunnen mogelijkheden worden besproken om (voorafgaand aan de opleiding) een periode aan wetenschappelijk onderzoek te besteden. Het onderzoek kan eventueel worden voortgezet tijdens de opleiding.

Solliciteren
Een- tot tweemaal per jaar vindt een sollicitatieronde plaats. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met opleider Dr. B. Havekes.

Inlichtingen
Mw. Hanny Bouchoms, Tel.nr: 043 - 387 70 19. Emailadres: secretariaat.endocrinologie@mumc.nl.

Opleiding Geneeskunde

De opleiding Geneeskunde aan de Universiteit Maastricht is 6 jaar, waarbij de onderafdeling Endocrinologie actief betrokken is bij het onderwijs in de vorm van colleges, blokvoorzitter en tutorschappen. Na de opleiding Geneeskunde kan een basisarts opgeleid gaan worden tot internist.
Vaak zijn de geïnteresseerden studenten in hun laatste jaar betrokken bij de onderafdeling als wetenschapsstudent (WESP) of klinisch student (GEZP). Tijdens de laatste fase van de opleiding, zijn de studenten, ook wel bekend als de co-assistent, betrokken bij onderzoek en/of patiëntenzorg op de polikliniek, verpleegafdeling, of spoedeisende hulp. Patiëntenzorg en onderzoek vindt altijd onder begeleiding en supervisie van de internist-endocrinoloog plaats.
De onderafdeling Endocrinologie biedt Geneeskunde studenten de mogelijkheid om hun 18-weekse semi-stage hier te volgen. Dit geldt zowel voor de stage wetenschapsparticiptatie (WESP) als voor de stage gezondheidsparticipatie (GEZP).

Solliciteren
Beschikbare WESP- en GEZP-vacatures worden getoond op ELEUM/blackboard van Universiteit Maastricht. Geïnteresseerden kunnen solliciteren door CV en een motivatiebrief te sturen, naar de contactpersoon die op de vacature vermeld staat. Bij wederzijdse interesse wordt u uitgenodigd voor een gesprek.

Contact
De WESP-stage kent geen centrale coördinator. Onderzoekers die een plek beschikbaar stellen, zijn ook de coördinator van de betreffende WESP-stage. De GEZP-stage wordt gecoördineerd door Prof.dr. M. Brouwers. Neem gerust contact bij interesse.

Inlichtingen
Mw. Hanny Bouchoms, Tel.nr: 043 - 387 70 19. Emailadres: secretariaat.endocrinologie@mumc.nl.

AKO-Master (Arts-Klinisch Onderzoeker)
De AKO-Master is een opleiding voor studenten die een opleiding met een biomedische signatuur hebben gedaan. Zij worden in 4 jaar in plaats van 6 jaar opgeleid tot (basis)arts en klinisch onderzoeker.

Onderwijs voor huisartsen

Op het gebied van diabetes mellitus is er een nauwe samenwerking met de huisartsen in de 1ste lijn. Deze samenwerking uit zich ook in het geven van onderwijs aan huisartsen, praktijkondersteuners en diabetes verpleegkundigen. Daarnaast worden de protocollen met betrekking tot de diabetes mellitus voor de 1ste samen door zowel de ZIO (Zorg in Ontwikkeling, huisartsenorganisatie Maastricht) als de onderafdeling Endocrinologie van het MUMC+ opgesteld.

Voorlichting voor patiënten

Er staan voor 2020 nog geen voorlichtingsbijeenkomsten gepland.

Inlichtingen
Mw. Hanny Bouchoms, Tel.nr: 043 - 387 70 19. Emailadres: secretariaat.endocrinologie@mumc.nl.

Symposia en cursussen

De onderafdeling Endocrinologie organiseert drie keer per jaar een symposium voor zorgverleners uit de 2e lijn, dit is de zogenaamde Thema-avond Endocrinologie op een locatie in Roermond.
Het doel van deze symposia is om door middel van interactieve kennisoverdracht en open discussie te komen tot verregaande en intensieve samenwerking tussen alle zorgaanbieders binnen de regio Zuidoost Nederland. De symposia kunnen bestaan uit theoretische scholing, al dan niet gecombineerd met workshops gebaseerd op casuïstiek.

I.v.m. COVID-19 zijn alle bijscholingsbijeenkomsten tot nader order afgezegd.

Locatie: Restaurant Oolderhof, Broekstraat 35, Roermond-Herten.

Suggesties voor onderwerpen kunt u e-mailen naar mw. Hanny Bouchoms, emailadres: secretariaat.endocrinologie@mumc.nl

Inlichtingen
Mw. Hanny Bouchoms, Tel.nr: 043 - 387 70 19. Emailadres: secretariaat.endocrinologie@mumc.nl.