Opleiding Geneeskunde

De opleiding Geneeskunde aan de Universiteit Maastricht is 6 jaar, waarbij de onderafdeling Endocrinologie actief betrokken is bij het onderwijs in de vorm van colleges, blokvoorzitter en tutorschappen. Na de opleiding Geneeskunde kan een basisarts opgeleid gaan worden tot internist.
Vaak zijn de geïnteresseerden studenten in hun laatste jaar betrokken bij de onderafdeling als wetenschapsstudent (WESP) of klinisch student (GEZP). Tijdens de laatste fase van de opleiding, zijn de studenten, ook wel bekend als de co-assistent, betrokken bij onderzoek en/of patiëntenzorg op de polikliniek, verpleegafdeling, of spoedeisende hulp. Patiëntenzorg en onderzoek vindt altijd onder begeleiding en supervisie van de internist-endocrinoloog plaats.
De onderafdeling Endocrinologie biedt Geneeskunde studenten de mogelijkheid om hun 18-weekse semi-stage hier te volgen. Dit geldt zowel voor de stage wetenschapsparticiptatie (WESP) als voor de stage gezondheidsparticipatie (GEZP).

Solliciteren

Beschikbare WESP- en GEZP-vacatures worden getoond op ELEUM/blackboard van Universiteit Maastricht. Geïnteresseerden kunnen solliciteren door CV en een motivatiebrief te sturen, naar de contactpersoon die op de vacature vermeld staat. Bij wederzijdse interesse wordt u uitgenodigd voor een gesprek.

AKO-Master (Arts-Klinisch Onderzoeker)

De AKO-Master is een opleiding voor studenten die een opleiding met een biomedische signatuur hebben gedaan. Zij worden in 4 jaar in plaats van 6 jaar opgeleid tot (basis)arts en klinisch onderzoeker.

Contact

De WESP-stage kent geen centrale coördinator. Onderzoekers die een plek beschikbaar stellen, zijn ook de coördinator van de betreffende WESP-stage. De GEZP-stage wordt gecoördineerd door Prof. dr. M. Brouwers. Neem gerust contact bij interesse.

Inlichtingen

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij Mw. H. Bouchoms, secretaresse.
Telefoonnummer: 043 - 387 70 19
Email: secretariaat.endocrinologie@mumc.nl

Sluit de enquête