Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Onderwijs

Onderwijs voor zorgverleners

Onderwijs voor huisartsen

Op het gebied van diabetes mellitus is er een nauwe samenwerking met de huisartsen in de 1ste lijn. Deze samenwerking uit zich ook in het geven van onderwijs aan huisartsen, praktijkondersteuners en diabetes verpleegkundigen. Daarnaast worden de protocollen met betrekking tot de diabetes mellitus voor de 1ste samen door zowel de ZIO (Zorg in Ontwikkeling, huisartsenorganisatie Maastricht) als de onderafdeling Endocrinologie van het MUMC+ opgesteld.

Thema-avond Endocrinologie

De onderafdeling Endocrinologie organiseert twee tot drie keer per jaar een symposium voor zorgverleners uit de 2e lijn, dit is de zogenaamde Thema-avond Endocrinologie op een locatie in Roermond.
Het doel van deze symposia is om door middel van interactieve kennisoverdracht en open discussie te komen tot verregaande en intensieve samenwerking tussen alle zorgaanbieders binnen de regio Zuidoost Nederland. De symposia kunnen bestaan uit theoretische scholing, al dan niet gecombineerd met workshops gebaseerd op casuïstiek.

Data
12 mei 2022                           Diabetische voet
6 oktober 2022                    Casuïstiek

Locatie
Restaurant Oolderhof, Broekstraat 35, Roermond-Herten.

Inlichtingen
Inlichtingen zijn te verkrijgen bij Mw. H. Bouchoms, secretaresse.
Telefoonnummer: 043 - 387 70 19
Email: secretariaat.endocrinologie@mumc.nl

Sluit de enquête