Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Onderwijs

Opleiding Internist-endocrinoloog

De onderafdeling verzorgt binnen de opleiding tot internist het aandachtsgebied Endocrinologie.  De opleiding tot internist-endocrinoloog duurt 6 jaar, en bestaat uit 4 jaar vooropleiding Interne Geneeskunde en 2 jaar het aandachtsgebied Endocrinologie. Over het algemeen zijn er 1-3 internist-endocrinologen in opleiding werkzaam. Zij zijn betrokken op de polikliniek Endocrinologie, voetenpoli en polikliniek Diabeteszorg. Daarnaast verzorgen zij op consultatieve basis de zorg voor opgenomen patiënten met endocrinologische hulpvraag in de kliniek. Ze hebben een grote bijdrage tot het vervullen van functies in diverse multidisciplinaire besprekingen.

Vooropleiding Interne Geneeskunde

De vooropleiding Interne Geneeskunde duurt 4 jaar, en kan worden gevolgd in het MUMC+, of in een van de OORZON opleidingsziekenhuizen (Onderwijs en OpleidingsRegio ZuidOost Nederland). OORZON opleidingsziekenhuizen zijn Maxima Medisch Centrum Veldhoven, Catherina Ziekenhuis Eindhoven, VieCuri Ziekenhuis Venlo, Zuyderland ziekenhuis Sittard-Geleen-Heerlen, en Maastricht Universitair Medisch Centrum.

Aandachtsgebied Endocrinologie

Het aandachtsgebied Endocrinologie duurt 2 jaar, en is opgebouwd uit een poliklinische deel en een aantal stages. Deze stages bestaan uit keuzes vasculaire geneeskunde, klinische chemie, metabole botziekten en osteoporose, diabetische voet,  en endocriene gynaecologie.

Wetenschappelijk onderzoek

Om de Internist-endocrinoloog in opleiding naast klinische opleiding ook in wetenschappelijk opzicht te scholen, kunnen mogelijkheden worden besproken om (voorafgaand aan de opleiding) een periode aan wetenschappelijk onderzoek te besteden. Het onderzoek kan eventueel worden voortgezet tijdens de opleiding.

Solliciteren

Een- tot tweemaal per jaar vindt een sollicitatieronde plaats. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met opleider Dr. B. Havekes.

Inlichtingen

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij Mw. H. Bouchoms, secretaresse.
Telefoonnummer: 043 - 387 70 19
Email: secretariaat.endocrinologie@mumc.nl

Sluit de enquête