Schildkliercarcinoom

De zorg voor patiënten met schildklierkanker is van oudsher multidisciplinair georganiseerd in een academisch ziekenhuis. Het aantal patiënten met dit type tumor is sterk toegenomen en de zorg is beduidend complexer geworden. Tegelijkertijd is de focus meer op kwaliteit-van-leven komen te liggen. Als expertisecentrum hebben we deze kwaliteit-van-leven als speerpunt genomen bij het regionaal uitrollen van de ontwikkelde zorgpaden gekoppeld aan wetenschappelijk onderzoek. Een structurele database van alle patiënten met schildkliercarcinoom en routinematig afnemen van vragenlijsten zoals de lastmeter zijn geïncorporeerd in de dagelijkse routine en kunnen gebruikt worden voor onderzoek. De verstoorde energiestofwisseling bij patiënten met schildkliercarcinoom werd onderzocht door naar het ‘bruine vet’ en het metabolisme te kijken. We nemen actief deel aan diverse landelijke netwerkstudies en zijn gestart met de uitrol van een landelijke studie naar de uitademingslucht (elektronische neus) bij mensen met een schilkliercarcinoom: het doel is hiermee de diagnostiek te kunnen verbeteren en de belasting voor patiënten te kunnen verminderen.

Sluit de enquête