Wat te doen bij een inenting of vaccinatie?

Bent u onder behandeling bij de afdeling Endocrinologie van het Maastricht UMC+ en wilt u weten of u ingeënt kunt worden en wat dan te doen?

Heeft u een aandoening aan de hormonen, zoals schildklier, bijnieren, hypofyse of suikerziekte? Dan kunt u zich gerust laten inenten (vaccineren) tegen het corona virus (COVID) of het influenza virus (griep; griepprik). Het zal u beschermen tegen een ernstig verloop van de ontsteking, met andere woorden u zult minder ernstige klachten krijgen. Mensen met diabetes of andere endocrinologische aandoeningen adviseren wij dan ook zich te laten inenten tegen de griep of het corona virus.

Heeft u naast uw diabetes of endocrinologische aandoening, nog een andere ziekte of aandoening, overleg dan met uw medisch specialist of huisarts of u zich mag laten inenten.

Wilt u meer lezen over de achtergronden, werking en bijwerkingen van de diverse vaccins, raadpleeg dan de website van het RIVM: Griep en griepprik | RIVIM en Vragen en achtergronden COVID-19-vaccinatie | RIVM

Mensen met diabetes
 • Na een inenting (griepprik, corona, andere) kunt u hogere glucosewaarden krijgen. Wij adviseren dan ook om 1-2 weken na de inenting dagelijks uw glucosewaarden te controleren met behulp van de vingerprik 4 keer daags, dan wel met de flashmeter, of met uw glucosesensor.
  Bij vragen over uw glucosewaarden na de inenting neemt u contact op met uw diabetesverpleegkundige op telefoonnummer 043 - 387 56 69.

Mensen met tekort aan bijnierhormoon cortisol of bijnierinsufficiëntie
 • Na de inenting (griepprik, corona, andere) kunt u tijdelijk klachten krijgen van roodheid, pijn en zwelling in de buurt van de prikplek. Daarnaast kunt u klachten krijgen als spierpijn, vermoeidheid, hoofdpijn, verhoging of koorts.
  Tegen de pijnklachten kunt u paracetamol innemen volgens de bijsluiter.

Wanneer moet ik mijn dosering hydrocortison verhogen?
 • Bij temperatuur onder de 38 graden Celsius
  • U hoeft u de hydrocortison niet aan te passen. Tenzij uit ervaring blijkt dat extra hydrocortison nodig is voor een sneller herstel. In dat geval neemt u kortdurend 5 tot 10 mg hydrocortison extra in per dag
  Bij temperatuur tussen de 38 en 39 graden Celsius
  • Neem direct 20 mg hydrocortison extra in
  • Verdubbel de dagdosering hydrocortison en verdeel deze over de ochtend, middag en avond
  • Neem tenminste hydrocortison 20-10-10 mg in
  • Doe dit zolang u koorts heeft
  Bij temperatuur boven de 39 graden Celsius
  • Neem direct 20 mg hydrocortison extra in
  • Verdrievoudig de dagdosering hydrocortison en verdeel deze over de ochtend, middag en avond
  • Neem tenminste hydrocortison 20-20-20 mg in
  • Doe dit zolang u koorts heeft
  • Bel bij twijfel uw internist-endocrinoloog via telefoonnummer 043 – 387 65 43
  Bij braken of diarree
  • Laat 100 mg hydrocortison (Solu-Cortef noodspuit) in een spier zetten
  • Neem hierna direct contact op met uw internist-endocrinoloog via telefoonnummer 043 – 387 6700
  • Vermeld dat u een bijnierinsufficiëntie hebt
  Bij verminderd bewustzijn
  • Laat 100 mg hydrocortison (Solu-Cortef noodspuit) in een spier zetten
  • Laat direct 112 bellen en vermeld dat u een bijnierinsufficiëntie hebt
Sluit de enquête