Vergoeding van Flash Glucose Monitoring (Freestyle Libre)

Op 10 december 2019 heeft het Zorginstituut Nederland vastgesteld dat patiënten met type 1 en type 2 diabetes recht hebben op vergoeding van de Freestyle Libre. Dat is een sensor die elke 5 minuten de glucosewaarden controleert en de vingerprik (bijna) overbodig maakt.

Er zijn wel een aantal voorwaarden verbonden aan de vergoeding van deze sensor (zie ook: https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/standpunten/2019/12/10/fgm):

  • Alleen patiënten die een intensief insuline schema gebruiken komen in aanmerking voor vergoeding.  Een intensief insuline schema betekent het gebruik van langwerkende én kortwerkende insuline.
  • Patiënten moeten eerst een training gevolgd hebben, zodat ze in staat zijn de sensor goed te gebruiken en te begrijpen.
  • Voorafgaand aan het starten van de sensor moet de patiënt samen met de behandelaar een  behandeldoel opstellen, die de volgende vraag moet beantwoorden:
    ‘op welke manier gaat het gebruik van deze sensor een positieve bijdrage leveren aan mijn diabetes?’
  • Tijdens het gebruik van de sensor zal ook steeds gekeken worden of deze vraag ook echt beantwoord is door het gebruik van de sensor.

Indien u graag aanvullende informatie wil over het gebruik van flash glucose monitoring met de Free Style Libre, of over de trainingsmomenten die beschikbaar zijn, dan kunt u het beste contact opnemen met uw  verpleegkundig specialist of diabetesverpleegkundige, of dit tijdens uw eerstvolgende afspraak bespreken.

Sluit de enquête