Transitiepolikliniek

Samenwerking tussen kindergeneeskunde en interne geneeskunde van het MUMC+ en Zuyderland Medisch Centrum.

Inleiding

Van alle leeftijdsgroepen hebben jongeren (15-25 jaar) de minst goede diabetesregulatie. De levenswijze en de zelfstandigheidsontwikkeling in deze levensfase staan vaak op gespannen voet met het leven met diabetes mellitus type 1 (DM1). Niet alleen voor jongeren, maar ook voor ouders en zorgverleners is dit een lastige periode. Zij moeten in deze levensfase de regie over de behandeling overdragen naar de jongere én zorgdragen voor een voortzetting van de zorg (transitie) naar de internist. Uit diverse internationale studies blijkt dat deze transitie niet altijd goed gaat en een aanzienlijk aantal jongeren voor kortere of langere tijd uit beeld verdwijnt van de specialistische diabeteszorg. Daarom is er een speciaal transitietraject opgezet in het MUMC+ en Zuyderland MC voor de diabeteszorg van jongeren om deze overgang van de kindergeneeskunde naar de Interne Geneeskunde zo goed mogelijk te laten verlopen.

Kwaliteit van Leven in Kaart

Naarmate kinderen en jongeren met diabetes ouder worden, worden ze steeds zelfstandiger. Ook in het ziekenhuis beslissen ze steeds meer mee over hun behandeling. Studie en werk krijgen een belangrijkere rol in hun leven. De bedoeling is dat de jongere steeds meer zelf gaat regelen: school, werk, wonen, geldzaken, vervoer en medicijnen. Ook in het ziekenhuis wordt de jongere geleidelijk aan zelfstandiger. De kinderarts zal steeds meer zaken met de jongere gaan bespreken en minder met de ouders. Dit wordt o.a. middels KLIK (Kwaliteit van Leven in Kaart) doorlopen; KLIK is een vragenlijst waarbij we inventariseren hoe het met de jongere gaat en waarbij nog hulp en uitleg nodig is. Aan de hand van deze lijst wordt onder meer duidelijk wat de jongere allemaal zou moeten kunnen en weten vóórdat de overstap naar de internist gemaakt kan worden.
We beginnen met de voorbereiding op de transitie rond het zestiende jaar. We kijken wat de jongere allemaal al weet en leren zo nodig opnieuw wat diabetes is, hoe de insuline werkt, wat je moet weten over eten en koolhydraten, hoe je omgaat met uitgaan, seksualiteit en alcohol, en hoe sport en spel en dagelijkse activiteiten invloed hebben op de bloedglucosewaarden.

Overstap naar volwassen-zorg

Wanneer de jongere ongeveer achttien jaar is, gaat hij/zij naar de transitiepoli (transitie betekent overstap). Dit is “een structurele activiteit waar zorgverleners van de kinderkant en van de volwassenenkant de jongeren gedurende één jaar gemeenschappelijke zorg bieden”. Dat betekent een spreekuur waar zowel de kinderarts als internist, én de verpleegkundige (diabetesverpleegkundige of verpleegkundig specialist) voor kinderen en volwassenen, aanwezig zijn; zij vormen het diabetestransitieteam. De jongere zal tevens informatie ontvangen over de overstap naar die nieuwe specialist en verpleegkundig specialist.
De daadwerkelijke overgang naar de polikliniek voor volwassenen (Interne Geneeskunde) vindt plaats nadat de jongere in staat is gebleken om zijn/haar diabetes zelfzorg grotendeels onafhankelijk van ouders en het kinderdiabetesteam te managen en vertrouwd is geraakt met de volwassenenzorg. Dat moment zal tevens in het diabetestransitieteam besproken worden.

Voor meer informatie kun u terecht op de volgende websites: 
www.opeigenbenen.nu 
www.dvn.nl 
www.sugarkids.nl

hoofdingang mumc
Sluit de enquête