Wat te doen bij een vaccinatie?

Bent u onder behandeling bij de afdeling Endocrinologie van het Maastricht UMC+ en wilt u weten of u gevaccineerd kunt worden tegen COVID-19 en wat dan te doen?

Binnenkort kunt u via de GGD of uw huisarts worden opgeroepen voor COVID-19-vaccinatie.  In Nederland werd tot voor kort gebruik gemaakt van 4 coronavaccins, namelijk het Moderna-vaccin, Pfizer-vaccin, AstraZeneca-vaccin en het Janssen-vaccin.  Voor de boostervaccinatie wordt gebruik gemaakt van het Pfizer- of Moderna-vaccin. Welk vaccin en wanneer deze bij u wordt toegediend, wordt bepaald door het RIVM. Uit de huidige onderzoeksgegevens zijn er geen aanwijzingen dat er verschillen zijn in effectiviteit of bijwerkingen tussen de vaccins bij mensen met diabetes of andere endocrinologische aandoeningen. Mensen met diabetes of andere endocrinologische aandoeningen adviseren wij dan ook zich te laten vaccineren.

Heeft u naast uw diabetes of endocrinologische aandoening, nog een andere ziekte of aandoening, overleg dan met uw medisch specialist of huisarts of u zich mag laten vaccineren.

Wilt u meer lezen over de achtergronden, werking en bijwerkingen van de diverse vaccins, raadpleeg dan de website van het RIVM: Vragen en achtergronden COVID-19-vaccinatie | RIVM

Mensen met diabetes
 • Na de vaccinatie kunt u net als na de griepprik tijdelijk wat hogere glucosewaarden krijgen. Wij adviseren dan ook om 1-2 weken na de COVID-19 vaccinatie dagelijks uw glucosewaarden te controleren met behulp van de vingerprik 4 keer daags, dan wel met de flashmeter, of met uw glucosesensor.
  Bij vragen over uw glucosewaarden na de COVID-19 vaccinatie neemt u contact op met uw diabetesverpleegkundige op telefoonnummer 043 - 387 56 69.

  Kijk hier voor meer informatie over COVID-19 vaccinatie bij mensen met diabetes

Mensen met tekort aan bijnierhormoon cortisol of bijnierinsufficiëntie
Wanneer moet ik mijn dosering hydrocortison verhogen?
 • Bij temperatuur onder de 38 graden Celsius
  • U hoeft u de hydrocortison niet aan te passen. Tenzij uit ervaring blijkt dat extra hydrocortison nodig is voor een sneller herstel. In dat geval neemt u kortdurend 5 tot 10 mg hydrocortison extra in per dag
  Bij temperatuur tussen de 38 en 39 graden Celsius
  • Neem direct 20 mg hydrocortison extra in
  • Verdubbel de dagdosering hydrocortison en verdeel deze over de ochtend, middag en avond
  • Neem tenminste hydrocortison 20-10-10 mg in
  • Doe dit zolang u koorts heeft
  Bij temperatuur boven de 39 graden Celsius
  • Neem direct 20 mg hydrocortison extra in
  • Verdrievoudig de dagdosering hydrocortison en verdeel deze over de ochtend, middag en avond
  • Neem tenminste hydrocortison 20-20-20 mg in
  • Doe dit zolang u koorts heeft
  • Bel bij twijfel uw internist-endocrinoloog via telefoonnummer 043 – 387 65 43
  Bij braken of diarree
  • Laat 100 mg hydrocortison (Solu-Cortef noodspuit) in een spier zetten
  • Neem hierna direct contact op met uw internist-endocrinoloog via telefoonnummer 043 – 387 6700
  • Vermeld dat u een bijnierinsufficiëntie hebt
  Bij verminderd bewustzijn
  • Laat 100 mg hydrocortison (Solu-Cortef noodspuit) in een spier zetten
  • Laat direct 112 bellen en vermeld dat u een bijnierinsufficiëntie hebt
Sluit de enquête