Diabetische voet

Voetzorg

Controleer dagelijks uw voeten.

Met een spiegel, die u schuin ten opzichte van de muur plaatst, kunt u ook uw voetzool bekijken. Kijk ook tussen uw tenen. Indien u slecht kunt zien, laat dan iemand in uw omgeving regelmatig uw voeten inspecteren.

Draag schoeisel met de juiste pasvorm.

De meeste wondjes mensen met diabetes ontstaan bij de tenen. Veelal is het dragen van een schoen met onvoldoende teenruimte hier de oorzaak van. Aan het einde van de dag zijn uw voeten breder dan ’s ochtends, koop uw schoenen daarom aan het einde van de dag. Indien u minder gevoel in uw voeten heeft, merkt u te laat dat uw tenen bekneld zitten. Kortom, zorg dat u samen met uw podotherapeut (en eventueel in overleg met een orthopedisch schoentechnicus) al uw gedragen schoeisel goed laat beoordelen op pasvorm en functionaliteit.

Controleer altijd de binnenzijde van de schoen op aanwezigheid van steentjes en dergelijke.

Voordat u de schoenen aantrekt is het belangrijk om altijd de binnenkant te controleren.

Loop nooit op blote voeten.

U kunt wondjes oplopen door het stoten van de voeten of het stappen op een scherp voorwerp zonder dat u dit opmerkt. Veel wonden ontstaan daarom in dagelijkse thuissituatie. Het is dus belangrijk dat u binnen ook geschikte schoenen of pantoffels draagt.

Plaats uw voeten nooit tegen een kachel of kruik en neem geen (warme) voetenbaden.

Door de gevoelsstoornissen merkt u te laat op  dat uw voeten verbranden.

Waar kan ik terecht met mijn probleem?

Als u twijfelt aan uw voeten, of bang bent dat u problemen aan uw voeten krijgt vanwege uw diabetes mellitus, kunt u dit het beste bespreken met uw internist of huisarts. Als u een verhoogde kans op voetproblemen heeft, kan deze u doorverwijzen naar de voetenpoli of naar het spreekuur van de podotherapeut op de Brugpoli.

U meldt dit als er bij U de volgende problemen aanwezig zijn:

            - drukplekken
            - eeltvorming op uw voeten
            - problemen met het gevoel
            - problemen met uw bloedvaten
            - als u eerder een wond of amputatie heeft gehad

Indien u een wond heeft die langer dan twee weken bestaat, zonder dat deze beter lijkt te worden, kan uw huisarts u door verwijzen naar het multidisciplinair voetenteam van de voetenpoli op de polikliniek Interne Geneeskunde van het MUMC+.

Informatie over voetzorg bij diabetes mellitus vindt u ook in het patienteninformatie blad 'Voetzorg bij diabetes mellitus'.