Vergoeding van Flash Glucose Monitoring (Freestyle Libre)

Op 10 december jongstleden heeft het Zorginstituut Nederland vastgesteld dat patiënten met type 1 en type 2 diabetes recht hebben op vergoeding van de Freestyle Libre. Dat is een sensor die elke 5 minuten de glucosewaarden controleert en de vingerprik (bijna) overbodig maakt.

Er zijn wel een aantal voorwaarden verbonden aan de vergoeding van deze sensor (zie ook: https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/standpunten/2019/12/10/fgm):

  • Alleen patiënten die een intensief insuline schema gebruiken komen in aanmerking voor vergoeding.  Een intensief insuline schema betekent het gebruik van langwerkende én kortwerkende insuline.
  • Patiënten moeten eerst een training gevolgd hebben, zodat ze in staat zijn de sensor goed te gebruiken en te begrijpen.
  • Voorafgaand aan het starten van de sensor moet de patiënt samen met de behandelaar een  behandeldoel opstellen, die de volgende vraag moet beantwoorden:
    ‘op welke manier gaat het gebruik van deze sensor een positieve bijdrage leveren aan mijn diabetes?’
  • Tijdens het gebruik van de sensor zal ook steeds gekeken worden of deze vraag ook echt beantwoord is door het gebruik van de sensor.

Op dit moment zijn wij – als diabetesteam – druk bezig met het organiseren van trainingen, die nodig  zijn voor het starten van de sensor. Dit is een behoorlijke klus, omdat heel veel  patiënten die bij ons onder controle zijn een intensief insuline schema gebruiken. We vragen u daarom om de komende periode enig geduld te hebben. We zullen u persoonlijk op de hoogte houden van de trainingsmomenten. Bovendien kunt u uw persoonlijke behandeldoelen bespreken met uw hulpverlener (internist, verpleegkundig specialist of diabetesverpleegkundige) tijdens uw eerstvolgende afspraak.