Prof.dr. N.C. Schaper

Internist-endocrinoloog

Aandachtsgebieden

Endocrinologie

Contact

Secretariaat 043 - 387 7019

Curriculum Vitae

Prof.dr. N.C. Schaper studeerde Geneeskunde aan de Universiteit Leiden en werd daarna opgeleid in Zwolle en Groningen tot internist. Aansluitend promoveerde hij in 1990 op de invloed van diabetes mellitus op de groeihormoonsecretie.

Vanaf 1988 werkt hij in Maastricht, waar hij tot 2019 afdelingshoofd en opleider was van de onderafdeling Endocrinologie. Zijn bijzondere expertise ligt op het terrein van de algemene endocrinologie, transsexualiteit en complexe diabetes mellitus. Hij is lid van diverse landelijke en internationale werkgroepen en netwerken, zoals sectie Endocrinologie en kerngroep Diabetes Mellitus van de Nederlandse Internisten Verenging. Verder is hij voorzitter van de landelijke richtlijn Diabetische Voet, lid van landelijke richtlijn Diabetische Neuropathie, lid Wetenschappelijk Adviesraad Diabetes Fonds Nederland, en wetenschappelijk secretaris Internationale Richtlijn Diabetische Voet.

Voor zijn wetenschappelijke activiteiten op het gebied van diabetische voetulcera en diabetes educatie heeft hij meerdere internationale en nationale prijzen ontvangen.

We connect” probeert hij in zijn dagelijks werk vorm te geven.