Diabetes mellitus

Het Diabetesteam

Behandeling van uw diabetes is teamwork, U staat daarin centraal. Meerdere zorgverleners zijn bij uw behandeling betrokken, ieder met hun eigen deskundigheid en taken. In Nederland is of uw huisarts of de internist (-endocrinoloog) uiteindelijk verantwoordelijk voor deze behandeling.

Ons vaste diabetesteam bestaat uit:

- een internist(-endocrinoloog)
- een diabetesverpleegkundige
- een diëtist
- een oogarts

Soms is het noodzakelijk om een andere specialist bij de behandeling te betrekken zoals:

- een verpleegkundig specialist pijnlijke polyneuropathie
- een verpleegkundig specialist diabetische voet
- een podotherapeut
- een nefroloog (nierspecialist)
- een psycholoog
- een gynaecoloog

Internist(-endocrinoloog)

Tijdens uw (eerste) polibezoek heeft u een gesprek met de internist (-endocrinoloog) of arts-assistent (arts in opleiding tot internist). Deze doet een uitgebreid vraaggesprek en lichamelijk onderzoek, bespreekt met u de onderzoeksresultaten en past de behandeling aan. De arts let vooral op de specifieke medische aspecten van uw diabetes mellitus en verwijst u, als dat nodig is, door naar de diabetesverpleegkundige en/of andere deskundigen. Indien nodig wordt u iedere controle gezien door de arts. Het kan ook zijn dat u enkele malen per jaar gezien wordt door de diabetesverpleegkundige en éénmaal per jaar door de internist of arts-assistent. We noemen dit de taakherschikking.

Diabetesverpleegkundige (DVK)

De diabetesverpleegkundige bespreekt met u een aantal praktische diabeteszaken, zoals het meten van de bloedglucosewaarden en het gebruik van het glucosedagboek. Daarnaast komen uw algemene gezondheidstoestand en uw diabetes behandeling aan bod. De diabetesverpleegkundige geeft ondersteuning en begeleiding bij het dagelijks omgaan met diabetes mellitus. Het voornaamste is dat u kennis en vaardigheden leert, waarmee u uw diabetes mellitus in uw eigen levenssituatie kunt inpassen. Uiteraard kunnen uw partner en/of naasten aanwezig bij de afspraken.

Diëtist

De diëtist geeft advies en ondersteuning op het gebied van voeding, waarop uw medicatie zo goed mogelijk wordt afgestemd. De diëtist geeft individuele voedingsrichtlijnen, waarvoor meestal meerdere gesprekken nodig zijn. In de gesprekken komen naast voeding ook specifieke onderwerpen aan bod, zoals uit eten gaan, sporten, werken of reizen. Ook als U al langer met diabetes bekend bent is bezoek aan de diëtist zinvol, bijvoorbeeld als U wilt afvallen, als de medicijnen veranderen of de bloedglucose waardes niet goed zijn.

Oogarts

Een oogheelkundige controle dient minimaal eenmaal per jaar plaats te vinden. Het is van belang om deze oogheelkundige controle structureel te laten doen om tijdig mogelijke complicaties van de diabetes mellitus te kunnen achterhalen en te behandelen. Zijn er oogheelkundige afwijkingen door de diabetes mellitus aanwezig, dan zal de oogarts dit met uw bespreken en behandelen.

Verpleegkundig specialist pijnlijke polyneuropathie

Als u al lange tijd diabetes mellitus hebt, kan het functioneren van de zenuwen verstoord raken. Verschijnselen hiervan zijn gevoelloosheid of,  juist brandend gevoel, tintelingen en steken in benen en soms ook in de armen (neuropathie). Bespreek met uw internist of diabetesverpleegkundige de klachten aan uw voeten, samen kan u dan beoordelen of het nodig is dat uw verwezen wordt naar het speciale spreekuur voor de pijnlijke polyneuropathie. De verpleegkundig specialist pijnlijke polyneuropathie zal bij u aanvullende vragen stellen en u aanvullend onderzoeken. Zo kan de ernst van de pijnlijke neuropathie bepaald worden, en samen met u besloten worden of behandeling van pijnlijke neuropathie gestart dient te worden. Dit in Nederland unieke spreekuur is opgezet in nauwe samenwerking met het pijn-kennis centrum van het MUMC+.

Diabetische voetenteam

Het MUMC+ is een (inter)nationaal expertise centrum op het gebied van diabetische voetproblematiek.
Het diabetische voetenteam bestaat uit een verpleegkundig specialist diabetische voet, podotherapeut, internist, vaatchirurg, orthopedisch chirurg en revalidatie arts. Bij een verstoord gevoel of een verminderde doorbloeding van de voeten is de kans op wondjes aan de voeten groter. Als de internist of diabetesverpleegkundige dit noodzakelijk acht, wordt u doorverwezen naar een podotherapeut of een pedicure met diabetische voetaantekening. Zij geven voorlichting en adviezen over goede voetverzorging en het juiste schoeisel. De podotherapeut behandelt eventuele standsafwijkingen van de voeten, wondjes en/of ontstekingen. Bij een wond aan de voet, wordt u frequent gezien door het diabetische voetenteam. De verpleegkundig specialist diabetische voet is, als coördinator van het team,  gespecialiseerd in het stellen van de diagnose, aanvullend onderzoek en behandeling van diabetische voetwonden.

Nefroloog (nierspecialist)

Bij verminderde werking van de nieren door diabetes mellitus kan het raadzaam zijn een nefroloog bij de behandeling te betrekken. De nefroloog geeft aanvullende adviezen om uw nierfunctie te beschermen.

Psycholoog

Diabetes mellitus is een belastende en chronische aandoening, en kan vergaande gevolgen hebben in het dagelijkse leven. De internist of diabetesverpleegkundige kan u indien nodig verwijzen naar de psycholoog . Hiervoor is óók verwijzing van uw huisarts nodig, anders wordt dit niet vergoed door  de zorgverzekeraar. Aanleiding voor een verwijzing kan  zijn: depressieve klachten; angstklachten; angst voor hypoglycaemieën; eetstoornis; relatieproblemen die samenhangen met uw diabetes. Het is mogelijk om deze gesprekken individueel te voeren of indien gewenst samen met uw partner.

Gynaecoloog

Wanneer u, als vrouw met diabetes mellitus,  zwanger wilt worden of zwanger bent, wordt u verwezen naar de gynaecoloog. U kunt de gynaecoloog ook consulteren als u vragen heeft over erfelijkheid. Laat het uw internist of diabetesverpleegkundige weten als u een kinderwens heeft.