Geen vergoeding meer voor GLP-1 agonisten bij intensieve insulinebehandeling

Voor de behandeling van type 2 diabetes (ouderdomssuikerziekte) is sinds een aantal jaren behandeling met een zogenaamde GLP-1 agonist beschikbaar. Het gaat daarbij vooral om de volgende middelen: liraglutide (Victoza), dulaglutide (Trulicity) en semaglutide (Ozempic). Een dergelijke behandeling verlaagt niet alleen de bloedglucose, maar helpt ook bij afvallen door vermindering van de eetlust. Omdat het een dure behandeling betreft, komt niet iedereen in aanmerking voor vergoeding hiervan door de zorgverzekeraar. Mensen met een BMI boven de 30 kg/m2 en bij wie de diabetes onvoldoende is geregeld met pillen, al of niet in combinatie met langwerkend insuline, komen voor vergoeding in aanmerking. Sinds kort geldt dat ook voor mensen met een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten. Mensen die naast langwerkend insuline ook kortwerkend insuline gebruiken of alleen kortwerkend insuline, bijvoorbeeld in een pomp, werden daarbij niet genoemd. Zij kregen de behandeling in de praktijk toch vaak vergoed. Aan die vergoeding hebben de zorgverzekeraars nu een einde gemaakt. Wij betreuren dit uiteraard en realiseren ons dat deze beslissing belangrijke gevolgen kan hebben voor de behandeling. Wij zullen patiënten die tot deze groep behoren daarom in de komende weken benaderen om hen te informeren. Mocht u tot de doelgroep behoren en u heeft nog niets van ons gehoord, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Samen kijken we dan hoe we het stoppen van deze behandeling zo goed mogelijk kunnen begeleiden Ook de apothekers zijn bezig om mensen hierover in te lichten, maar zullen hen daarvoor altijd naar hun behandelaar verwijzen. Stop niet zomaar met de behandeling, maar neem daarover contact op met uw behandelaar.
Sluit de enquête