Medewerkers

Endocrinologen in opleiding

Er zijn momenteel vier endocrinologen in opleiding werkzaam binnen de afdeling Endocrinologie. Dit zijn drs. M.E. Bouts, dhr. dr. N.M.J. Hanssen, mw. drs. L.Y.L. Liu, en mw. drs. R.H.P. Schreurs. Bij deze stellen zij zich voor:

Marian BoutsDrs. Bouts studeerde Geneeskunde aan de Universiteit van Maastricht. In 2011 behaalde zij na het doorlopen van haar coschappen haar artsexamen. Aansluitend werkte ze twee jaar als arts niet in opleiding op de afdeling Interne Geneeskunde van het VieCuri Ziekenhuis te Noord-Limburg.  Per 1 oktober 2013 is zij gestart met de opleiding tot medisch specialist Interne Geneskunde. De eerste vier jaar van haar opleiding heeft zij voltooid in het VieCuri  Ziekenhuis te Noord-Limburg. Vanaf 2017 is zij werkzaam in het Maastricht UMC+, alwaar zij sinds juni 2017 met veel plezier werkzaam is binnen het aandachtsgebied van de Endocrinologie.

Nordin HanssenDr. Hanssen studeerde Geneeskunde aan de Universiteit Maastricht. Van 2009 tot 2014 werkte hij aan zijn promotie onderzoek gericht op het ontstaan van hart- en vaatziekten in type 2 diabetes aan de Universiteit Maastricht. Hij verdedigde zijn proefschrift cum-laude op 20-5-2015. Sinds 1 augustus 2014 is hij in opleiding tot internist in het Maastricht UMC+, en heeft tussen 2016 en 2017 in het kader van zijn opleiding gewerkt in het Zuyderland ziekenhuis. Sinds 1 februari 2018 is hij gestart met zijn opleiding tot endocrinoloog in het MUMC+.

Limmie LiuDrs. Liu studeerde Geneeskunde aan de Universiteit in Maastricht en behaalde in 2015 haar artsenexamen. Aansluitend begon ze met haar opleiding tot internist in het Zuyderland Medisch Centrum op zowel locatie Sittard/Geleen als Heerlen. Per juli 2019 is zij begonnen met haar aandachtsgebied Endocrinologie in het UMC+ Maastricht. Als nevenactiviteit is zij vakgroepvoorzitter van arts-assistenten binnen de afdeling Interne Geneeskunde van het MUMC+ en is ze binnen haar vakgroep actief lid van de opleidingscommissie.

Drs. Schreurs studeerde Geneeskunde aan de Universiteit van Maastricht. In 2013 haalde zij haar artsenexamen, waarna zij in eerste instantie als arts niet in opleiding, en later ook in opleiding tot internist werkzaam was in het Maxima Medisch Centrum. Vanaf 1 februari 2018 werkt zij in het MUMC+  voor haar differentiatie binnen de endocrinologie en deels ook de infectieziekten. Naast haar werk als internist in opleiding houdt zij zich graag bezig met management en leiderschap. Zo heeft zij diverse leergangen en cursussen gedaan op dit gebied. Op dit moment combineert zij haar opleiding met een functie in het dagelijks bestuur van de junior Nederlandse Internisten Vereniging, van waaruit zij o.a. kwaliteitsvisitaties door het hele land doet, als in de sectie Endocrinologie. Tevens is zij bedreven in het geven van onderwijs en begeleiding aan co-assistenten, waarvoor zij in het verleden door de co-assistenten ook benoemd is tot clinicus van het jaar.