Medewerkers

Endocrinologen in opleiding

Er zijn momenteel drie endocrinologen in opleiding werkzaam binnen de afdeling Endocrinologie. Dit zijn dhr. dr. S.A. Peeters, mw. drs. M.E. Bouts, en dhr. dr. N.M.J. Hanssen. Bij deze stellen zij zich voor:

Stijn PeetersDr. Peeters studeerde Geneeskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij rondde de opleiding af in 2010 en werkte aansluitend op de afdeling interne geneeskunde van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen. Sinds 1 december 2010 is hij in opleiding tot medische specialist Interne Geneeskunde. De eerste vier jaar van de opleiding heeft hij voltooid in het Zuyderland ziekenhuis te Heerlen. Tussen 2013 en 2015 heeft hij de opleiding voor twee jaar onderbroken om onderzoek te doen naar vasculaire problemen bij patiënten met diabetes mellitus type 1. De wetenschappelijke promotie is afgerond op 20 december 2017 (proefschrift: Extracellular matrix remodeling and vascular complications in type 1 diabetes). Per 1 december 2016 is hij gestart met de opleiding tot endocrinoloog in MUMC+.

 

Drs. Bouts studeerde Geneeskunde aan de Universiteit van Maastricht. In 2011 behaalde zij na het doorlopen van haar coschappen haar artsexamen. Aansluitend werkte ze twee jaar als arts niet in opleiding op de afdeling Interne Geneeskunde van het VieCuri Ziekenhuis te Noord-Limburg.  Per 1 oktober 2013 is zij gestart met de opleiding tot medisch specialist Interne Geneskunde. De eerste vier jaar van haar opleiding heeft zij voltooid in het VieCuri  Ziekenhuis te Noord-Limburg. Vanaf 2017 is zij werkzaam in het Maastricht UMC+, alwaar zij sinds juni 2017 met veel plezier werkzaam is binnen het aandachtsgebied van de Endocrinologie.

 

Nordin HanssenDr. Hanssen studeerde Geneeskunde aan de Universiteit Maastricht. Van 2009 tot 2014 werkte hij aan zijn promotie onderzoek gericht op het ontstaan van hart- en vaatziekten in type 2 diabetes aan de Universiteit Maastricht. Hij verdedigde zijn proefschrift cum-laude op 20-5-2015. Sinds 1 augustus 2014 is hij in opleiding tot internist in het Maastricht UMC+, en heeft tussen 2016 en 2017 in het kader van zijn opleiding gewerkt in het Zuyderland ziekenhuis. Sinds 1 februari 2018 is hij gestart met zijn opleiding tot endocrinoloog in het MUMC+.