Diabetes Café in Maastricht

Elke eerste dinsdag van de maand organiseren wij samen met professionals en de Diabetesvereniging Nederland een Diabetes Café.

Het diabetescafé is een bijeenkomst bedoeld voor mensen met diabetes en belangstellenden. Wij bieden hen de mogelijkheid om korte presentaties te volgen, ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen in een gezellige sfeer.  We behandelen iedere maand een actueel thema over diabetes.  Er zijn altijd een of meer deskundigen (diabetesverpleegkundige, arts of diabeteseducator) die je vragen beantwoorden.

De eerst volgende data en onderwerpen zijn:
dinsdag 5 september van 14.00 tot 16.00 uur, onderwerp: diabeteszorg in de 1ste en 2de lijn,  de 3-maandelijkse en jaarcontrole
dinsdag 7 november van 19.30 tot 21.30 uur, onderwerp: werking van medicatie, snelheid opname, werkingsduur, variaties, verstoringen, en aanpassingen

Je bent hartelijk welkom in  stadsbibliotheek gevestigd in Centre Céramique, Avenue Céramique in Maastricht.

Meld je aan via e-mail:  diabetesmaastricht@gmail.com

We zien u graag!

Joachim Schonk  (06-31231929)  en Toine van der Linden  (06-46433057)

Sluit de enquête